Touhou X Military

June 25, 2013 | | Fan Club, Touhou-FC

Bằng cách kết hợp với đề tài quân sự, các fan đã tạo đã tạo ra một thế giới Touhou hoàn toàn mới, nơi mà phép thuật hay danmaku không còn tồn tại mà thay vào đó là súng đạn, quân đội và vũ khí hiện đại, các nhân vật trong Touhou sẽ được thấy với một góc nhìn mới mẻ, rất badass, rất hiện đại nhưng đôi khi cũng rất bựa.

Click để đọc thêm…