Những kỷ niệm thân thương vẫn không phai nhòa
Không biết từ bao giờ, giọng nói đó làm tôi cô đơn.
Tìm lại hơi ấm của bạn
Lòng quặn đau khi nhìn về quá khứ.

Click để đọc thêm…