Tô lại giấc mộng của nhân thế
Cũng giống như lật từng trang sách
Vì ta biết mọi sắc thái đổi thay của thế giới
Và hiểu rằng điều đó không thể ngăn lại

Click để đọc thêm…