Rằng trăng cùng mây, hoa hòa cùng gió
Nếu không thể gây dựng sự vĩnh cửu giữa hai phương trời
Tôi sẽ xuyên mây rạch gió
Dẫn bạn đến với lung linh vĩnh hằng

Click để đọc thêm…