High school day, high school day
Chúng ta những thiếu nữ xinh hơn hoa!
High school night, high school night
Chuồn với con ngựa sắt mới chôm!

Click để đọc thêm…