Ahh… tươi đẹp hệt như muôn hoa
Ahh… ưu nhã hệt như cánh chim
Ahh… dịu mát dường nào khi nương cùng gió
Ahh… ta tắm mình dưới ánh trăng

Click để đọc thêm…