Tiếp sau nendoroid Alice đã được bán ra trong tháng 01/2013 vừa qua, Good Smile Company (GSC) đã tiếp tục quảng cáo cho phiên bản nendoroid Fujiwara no Mokou trên trang chủ của mình, như vậy nếu tính cả những nendoroid được phát hành từ trước thì đây sẽ mẫu nendoroid thứ 11 dành riêng cho series Touhou mà GSC đã thực hiện.

Click để đọc thêm…