Cuối tháng 8 vừa qua, Good Smile Company đã cho ra mắt phiên bản chính thức của nendoroid Alice Margatroid tại Chara-Hobby 2012, như vậy nếu tính cả những nendoroid được phát hành từ trước thì đây sẽ mẫu nendoroid thứ mười dành riêng cho series TouhouGood Smile Company đã thực hiện.

Click để đọc thêm…