Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng sâu sắc nhất và ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ sau này. Vâng, album này đã để lại ấn tượng ban đầu rất tốt với mình bởi introduction “Voice of Mist“, âm nhạc cùng chorus đã tạo cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng, phải nói là: Rất tuyệt!!!

Click để đọc thêm…