Trong “văn hóa” AM tại Nhật thì Touhou là một mảng riêng rất nổi tiếng về nhiều phương diện như  game, manga, anime, arts và doujin music. Tuy nhiên dù xuất hiện ở khắp nơi nhưng không phải ai cũng biết đó là Touhou.

Click để đọc thêm…