Cuối năm vì quá buồn chán nên Remilia ojou-sama quyết định chôn giấu châu báu khắp Gensokyo với lời thách thức bất cứ ai có thể tìm thấy số báu vật đó thì được phép giữ làm của riêng luôn và có quyền làm khách VIP dài hạn tại nhà Scarlet đồng thời sẽ được các cô hầu “chăm sóc” tận tình. Nhân sĩ toàn cõi Gensokyo vì hám của lẫn….hám gái nên đã đổ xô đi khắp nơi đào báu vật với hi vọng được đổi đời. Và dĩ nhiên bạn cũng là một trong số đó.

Click để đọc thêm…