Utsuho là một trong những thú nuôi của Satori, 1 con quạ địa ngục sống dưới thế giới lòng đất trước khi nó tách ra khỏi địa ngục. Công việc của cô ấy là điều khiển ngọn lửa của Hoả địa ngục.

Click để đọc thêm…