Reisen là một trong những con thỏ ngọc huyền thoại. Cô có ánh mắt gây điên loạn, có khả năng thần giao cách cảm với các con thỏ ngọc khác và điều khiển được bước sóng. Cô trốn xuống trái đất để lánh nạn khi “Cuộc chiến Cung trăng” diễn ra giữa hai thế giới bắt đầu năm 1969 A.D. sau cuộc “xâm lăng” của phi thuyền Apollo 11.

Click để đọc thêm…