Đã là otaku thì ai mà chả mơ có được một dàn harem riêng cho mình. Vì thế xin lập topic này thảo luận xem 5 Touhou girl nào nằm trong harem của của mỗi người. Chỉ chọn tối đa 5 em và cho biết lý do tại sao bạn thích mỗi em đó.

Click để đọc thêm…