“Wonder Festival 2012 Summer” là hội chợ triển lãm figure thường niên lớn nhất ở Nhật trong năm 2012. Đây là dịp để các nhà sản xuất figure chuyên nghiệp lẫn không chuyên trình làng những sản phẩm mới nhất dành cho nửa cuối năm 2012 và đầu năm 2013, tất nhiên trong đó cả những sản phẩm liên quan đến Touhou.

Click để đọc thêm…