Một vấn đề mà nhiều người thắc mắc chăng?
Chậc, nói chung là những ai đã chơi hoặc chưa chơi bày tỏ quan điểm đi nhá :”D

Click để đọc thêm…