Cô nổi tiếng với khả năng phóng dao vào không trung và phục hồi thời gian để cho phép những lưỡi dao đó bay đến mục tiêu. Ngưng đọng thời gian cũng là một cách tiện lợi để giải quyết đống công việc của người hầu.

Click để đọc thêm…