Cho tới bây giờ Rinnosuke có vẻ là nhân vật nam duy nhất được mô tả trong dòng game Touhou.

Click để đọc thêm…