Kaguya từng là công chúa của Lunarians, một chủng người sinh sống trên Mặt trăng. Cô bị đày xuống Trái đất hơn 1000 năm trước vì tội sử dụng thuốc Hourai cấm kị để làm cho mình bất tử.

Click để đọc thêm…