Mời các bạn hãy xem bộ fanart tuyệt đẹp của bạn Sunsu_kun và em gái Congaucon. Một bộ sưu tập đầy đủ về các nhân vật trong series Manga – Anime The World God Only Knows

Click để đọc thêm…