Cúp Trượt băng Quốc tế ISU đã được tổ chức hằng năm tại Tokyo từ 2009 trở đi.