Người hâm mộ cũng có thể nhận được một giveaway với phần quà là limited-edition dễ thương.