Series sẽ trở lại với anime TV phần 5 vào ngày 4 tháng 10 tới