Số tháng 11 của tạp chí Lynx thuộc nhà xuất bản Gentosha Comics vừa thông báo vào cuối ngày thứ 5 rằng hai tác giả Hitoyo ShinozakiTohru Kousaka sẽ kết thúc bộ yaoi manga “Okane ga Nai” trên số tháng 1 2015 của tạp chí ra mắt vào ngày 9 tháng 12 2014.

Click để đọc thêm…