Vào chủ nhật tuần này,Website chính thức của vở kịch Tōken Ranbu (phỏng theo game online trên trình duyệt Tōken Ranbu của DMM) thông báo vở kịch sẽ có tour diễn mới vào mùa đông.