Tiểu thuyết hành động kể về một nhóm bác sĩ chống chọi với một loại vi rút hiểm nghèo sẽ ra mắt độc giả vào ngày 15 tháng 9.