Game đã được phát hành trên hệ PS4, Xbox One và PC vào ngày 25 tháng 10 tại Hoa Kỳ và ngày 28 tháng 10 tại châu Âu.