Video quảng cáo đầu tiên của triển lãm k-on-titan">Attack On Titan tại bảo tàng Ueno No Mori ở Tokyo, dự kiến diễn ra trong mùa đông này vừa được đăng tải rộng rãi trên mạng.

Click để đọc thêm…