Từ ngày 27 tháng 9 đến 13 tháng 10, bảo tàng lịch sử Koga và bảo tàng nghệ thuật Koga tại Ibaraki, Nhật Bản sẽ diễn ra buổi triển lãm đặc biệt về các tác phẩm nguyên gốc được tạo ra bởi Kyoji Asano, người từng phụ trách công việc thiết kế nhân vật kiêm giám đốc hình ảnh của Psycho-Passk-on-titan">Attack on Titan.

Click để đọc thêm…