Triển lãm k-on-titan">Attack on Titan bắt đầu ở Tokyo từ năm 2014, sau đó tiếp tục xuất hiện ở Oita, Osaka và Tappei. Hiện tại triển lãm đang được tổ chức tại Sapporo và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng. Điểm đến tiếp theo sẽ vượt khỏi khu vực châu Á, tập trung nhắm đến các nước châu Âu, đặc biệt là Ý.