Dự là Sanji sẽ phải “đổ mồ hồi, sôi nước mắt” mới có thể bắt kịp Trafalgar Law. Law sẽ góp mặt vào loạt series “Sitting on Chair” (SOC) thuộc dòng figure Portrait of Pirates (P.O.P.). Series SOC tổ chức mừng kỉ niệm 12 năm của dòng figure P.O.P. và chủ yếu tập trung vào hình tượng nhân vật ngồi trên ghế.