Manga gốc của Hajime Isayama đã được chuyển thể thành một bộ TV anime, nhiều manga spinoff ngoại truyện, một vài sê ri tiểu thuyết, một dự án phim live action hai phần, một sê ri live action spinoff và một OVA.