Tại hội nghị Anime ACEN cuối tuần này, công ti Aniplex của Mỹ đã thông báo về kế hoạch đối với Anime ‘Doukyusei -Classmates-‘.