Vở kịch thứ ba sẽ được khai màn tại Tokyo vào thứ Sáu tới