2 diễn viên chính sẽ trình bày ca khúc mở đầu trong anime