Việc tán tỉnh đối tượng mình thích thoạt đầu có vẻ là việc quá mông lung, bất định, vô chừng, không có chuẩn mực, tùy vào từng đối tượng lại rất khác nhau. Nhưng thực ra, nếu bình tĩnh suy nghĩ thì công việc thuộc về trái tim kia lại có một công thức hết sức khoa học và rõ ràng. Một người tán tỉnh đối tượng của mình, cho dù có nói gì hay làm gì đi nữa, thì suy cho cùng cũng chỉ là đang đi chứng minh 3 luận điểm sau đây…

Click để đọc thêm…