Blue Exorcist sẽ trở lại vào mùa đông năm nay và tiến độ của phần mới này sẽ khác rất nhiều so với season 1. Các diễn biến câu truyện sẽ xảy ra ở Kyoto, thủ đô cũ của Nhật cách đây một ngàn năm trước. Ở nhiều mặt, người viết đánh giá rằng đây là một địa điểm lý tưởng để làm bối cảnh cho câu truyện của Blue Exorcist.