TV anime dựa trên manga thể thao bóng bầu dục của Shiori Amase sẽ phát sóng vào tháng 10 năm 2016