Trong tuần này, tạp chí Jump sẽ tung ảnh cover, trang màu của manga và giới thiệu luôn bảng xếp hạng nhân vật yêu thích để ăn mừng kỉ niệm 2 năm (chính xác là ngày 7 tháng 7 năm 2014) ngày xuất bản lần đầu của manga My Hero Academia.