Ryuji Suguro là người đàn ông của giờ. Anh ấy trông giống như một con gà trống. 2017 là năm con gà. Anh ấy trên trang bìa của vol 18 mới phát hành của manga . Và, chàng trai ấy đã giúp Kazue Kato kích hoạt máy đếm ngược của mình để đếm ngày trở lại của Blue Exorcist TV anime vào ngày 06 tháng 1.