MOVIC cuối cùng cũng bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước cho bộ trang bị hiện đang rất được trông đợi này, bộ cơ động 3D với kích thước giống hệt trong nguyên tác với tỉ lệ 1/1. Sản phẩm sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ cuối tháng 1, với giá 99,800 yên kèm thuế. Tổng cộng một bộ có giá 107,784 yên hay khoảng 1,000 US$.

Click để đọc thêm…