“Shougeki” (“Impact”) sẽ được công chiếu tại các rạp Nhật Bản vào ngày 23 tháng 9 này