Ấy là câu chuyện cũ rồi nhưng lâu lâu lại có kẻ “vô tình” lôi ra kể lại để chọc ai đó đỏ mặt.