Ngành công nghiệp triển lãm Anime Expo của hãng Funimation đã “ghim” sê ri này cho mùa xuân năm sau.