Tất cả những thành viên của trường cấp III Karasuno sẽ diễn lại vai diễn của mình