Anh sở hữu một cái nhếch mép và giọng cười đặc trưng rất đúng kiểu bệnh nhân tâm thần. Nói thẳng thắn ra thì anh là thằng có cách cư xử không bằng cầm thú, tiến bước bằng cách đạp lên đầu thiên hạ, coi mình là trung tâm của vũ trụ, ăn nói láo xược bất chấp già cả lớn bé. Cứ động đến anh là anh chơi tuốt a. “Thương xót” và “Nhân từ” hay bất cứ thứ gì liên quan tới phạm trù đạo đức đều hoàn toàn không có trong từ điển của anh…

Click để đọc thêm…