Bên cạnh sự kiện Shounen Tournament 2010, SAFC còn có thêm Review Contest, là nơi để các bạn thả sức thể hiện tình cảm của mình cho nhân vật nam yêu thích của bạn.
Nào, hãy nói cho mọi người biết, anh ấy là ai?

>> Male Character Review Contest