Anime sci-fi do Akira Amano, tác giả của Reborn! sáng tác, sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau.