Hiệp hội Cấp phép Thương hiệuhóa Nhân vật (CBLA) vừa công bố người thắng cuộc của Giải bình chọn Nhân Vật tại Nhật năm 2017. Giải thưởng này công nhận các nhân vật và thương hiệu tốt nhất nước Nhật trong năm tài chính vừa qua. Năm nay đã là kỉ niệm 9 năm trao giải của hiệp hội này rồi.