Ba trang news Nhật Bản, Mantan Web, Movie Natalie và Cinema Today, đã đăng lên một đoạn quảng cáo để giới thiệu những nhân vật chính từ bộ phim điện ảnh live-action được mong đợi cao của manga hài hành động của Hideaki Sorachi, Gintama trên trang Youtube chính thức của họ.